internet
telekomunikacije
video
tehnicko
kont
instalacije

PostHeaderIcon NAŠE USLUGE :

Instalacije

Instalacije (3)

Kod elektroinstalacija se mora voditi računa, a ujedno i razlikovati da li je upitanju instalacija jake ili slabe struje. U instalacije jake struje spada instalacija svih potrebnih žica i kablova unutar nekog objekta, postavljanje utičnica i prekidača sa razvodnim kutijama, odgovarajućim osiguračima i sklopkama, dok u instalacije slabe struje spada…
Firma SONS.connect DOO vrši usluge montaže, razvođenja i zamene neispravnih i dotrajalih telefonskih instalacija, izvodjenje i zamenu telefonskih instalacija od PTT priključka do željenog mesta, razvođenje kablovske televizije do svih televizora, kao i priključaka.
Interfonska mreža je kablovskog tipa i čini je šestožilni kabel koji polazi od glavne centrale i grana se po spratovima do krajnjih korisnika unutar objekta.
itpodrska