internet
telekomunikacije
video
tehnicko
kont
instalacije

PostHeaderIcon NAŠE USLUGE :

Video-nadzor

Video-nadzor (5)

Složenije potrebe zahtevaju i složenije sisteme. Uz upotrebu IP kamera i umreženih sistema za video nadzor, sistem može da se nadgleda osim lokalno, i daljinski. Na taj način je bezbednost ljudi i imovine na prvom mestu doslovno u svako doba i na svakoj lokaciji. Ovakav video nadzor omogućava slanje slike…
DVR služi za snimanje, pregled ili arhiviranje video signala i zvuka snimljenog kamerom. Svaki sistem video-nadzora se zasniva na nekoliko komponenata- centralnom uređaju, koji skladišti snimljene podatke na interni hard disk, a to je DVR (digitalni video rekorder) ili računar koji poseduje DVR karticu. Kartica poseduje sve opcije kao i…
Ukoliko objekat poseduje mrežu, postoji mogućnost pristupanja web-interface-u DVR-a zbog kontrole, konfiguracije ili preuzimanja snimaka sa uređaja. U tom slučaju stvara se mogućnost većeg opsega dozvola za pristup, kako bi se zaštitila sama konfiguracija DVR-a i od nestručnih korisnika. Postoje administratorska prava i korisnička prava (u nekim slučajevima se mogu…
Mogućnost povezivanja DVR-a u kablovski sistem na određeni kanal najčešće se koristi kod sve popularnijeg korišćenja videonadzora u stambenim zgradama, gde se omogućava da svi stanari imaju mogućnost da sve vreme prate snimke koje snima sistem videonadzora. Pruža veliku sigurnost pogotovo jer se snimci mogu koristiti u slučaju eventualnih krađa,…
Uređaji današnjice, bez kojih je teško zamisliti funkcionisanje velikih a često i manjih ustrojenih sistema. Najprostije rečeno, pomoću kamere se prate fotografije u nizu, sa ili bez snimanjem tona. Kamere za video nadzor su danas prilično pristupačne, te ukoliko ih prihvatimo kao preventivnu meru sigurnosne zaštite, postaju i neophodne. Prednosti…
itpodrska