internet
telekomunikacije
video
tehnicko
kont
instalacije

PostHeaderIcon NAŠE USLUGE :

Telekomunikacije

Telekomunikacije (3)

Računarska mreža je u osnovi skup računara i drugih uređaja koji mogu biti povezani na više načina (kablovima..) sve to prvenstveno radi lakše komunikacje i razmene podataka. Dakle, veza između najmanje dva računara koji dele svoje resurse može se nazvati računarskom.SONS.ctd vam nudi : projektovanje mreže postavljanje mreže konfigurisanje mreže…
VoIP (Voice over IP) telefonija namenjena je velikom broju populacije koji su korisnici javne telefonske mreže bilo gde u svetu. Danas vam je za usluge VoIP tehnologije dovoljan pristup internetu, što je gotovo neminovnost svakog savremenog čoveka. Uz pomoć ove tehnologije moguće je lako i jeftino telefonirati upotrebom PC radne…
Povezivanje može da se vrši umrežavanjem dve ili više lokacija, pomoću WIRELESS-a na 2.4 GHz i 5.3 GHz na većim razdaljinama. Na taj način se umnogome olakšava poslovanje u velikim ali i manjim sistemima. Takođe ovo je, u današnje vreme, mogućnost za smanjenje troškova.    
itpodrska