internet
telekomunikacije
video
tehnicko
kont
instalacije

PostHeaderIcon NAŠE USLUGE :

Internet rešenja

Internet rešenja (2)

Bežični Internet (High Speed Wireless Internet) je definisano ustrojstvo projektovano sa određenim ciljem. Osnovni cilj je povezivanje klijenata na Internet uz pomoć bežične radio-veze na visokim frekvencijama. Osnovna prednost upotrebe ove vrste Interneta je prihvatljiva cena korisničke opreme i baznih stanica, a visok kvalitet što je idealno za prvenstveno poslovne…
Ova usluga omogućava sigurnu, kvalitetnu i brzu razmenu podataka između udaljenih lokacija kompanije. Koristi se za direktno povezivanje dveju čvorova računarske mreže. Omogućuje povezivanje računara serijskim ili optičkim kablom,a karakterisu je: sigurnost - veze su realizovane nezavisno od infrastrukture interneta, garantovana prisutna brzina, jednostavna i brza implementacija, lako održavanje.  
itpodrska